Cílem projektového auditu je přezkoumání a vyhodnocení aktuálního stavu realizace projektu, zjištění míry shody s plánem a identifikace silných a slabých stránkách a příležitostí ke zlepšení.

Na základě těchto výstupů lze zvýšit celkovou efektivitu projektu a to zejména efektivnější alokací zdrojů, eliminací projektových rizik, optimalizací harmonogramu, nebo zvýšení kvality projektového týmu. Synergickým efektem všech těchto opatření mohou být i finanční úspory.

Zajišťované činnosti: