1. obchodní název klienta
Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

2. termín realizace
listopad 2019 až srpen 2020

3. rozsah plnění