Pod pojmem evidence majetku rozumíme souhrn takových činností, které klientovy umožní mít v každém okamžiku úplný, detailní a transparentní obraz o majetku společnosti.

Výčet činností spojených s evidencí majetku:


Našim klientům nabízíme v rámci vedení evidence majetku rovněž možnost poskytnutí specializované aplikace pro vedení operativní evidence se vzdáleným on-line přístupem.