Pod pojmem spaceplanning je zahrnut souhrn činností, který je ve svém konečném důsledku určující pro realizaci pracovního prostředí klienta. Jedná se o zpracování studie členění prostoru na jednotlivá oddělení a pracoviště.
Funkční řešení vychází vždy z vnitřní organizační struktury, provozních podmínek klienta. Respektuje technické, stavební a prostorové parametry budovy pro níž je spaceplanning řešen.
Cílem je návrh funkčního a uživatelsky přívětivého pracovního prostředí s ohledem na osvětlení a akustiku pracoviště odpovídající požadavkůmna zdravé pracovní prostředí. Zároveň musí tento nárvh zohledňovat koncepční požadavky definované firemní kulturou klienta.

Obvyklé složky výkresové dokumentace zpracovávané v rámci této činnosti:


V případě požadavku klienta bývá součástí nabídky komplexní služby rovněž zpracováváno posouzení využitelnosti stávajícího mobiliáře, jeho pasport a katalogizace.