Cesky Vytisknout tuto stránku

Projektové řízení výstavby

V rámci služby Projektové řízení výstavby (PŘV) nabízíme služby projektového řízení a kontroly přípravné a realizační fáze investičních záměrů zadavatele.

PŘV je poskytováno jako podpůrná služba pověřeným (zpravidla interním) pracovníkům zadavatele odpovědným za průběh přípravné a realizační fáze investičního záměru. Tato služba je realizována specialisty na stavebně technický dozor.

V průběhu přípravné fáze investičního záměru přináší PŘV, prováděné ve standardu naší společnosti, zadavateli praktické zkušenosti z výkonu TDI, jejichž prostřednictvím je poskytována kvalifikovaná oponentura dodavateli projekčních prací, čímž se generují „budoucí“ úspory v průběhu realizační fáze investičního záměru.

V průběhu realizační fáze investičního záměru poskytuje PŘV zadavateli službu TDI včetně manažerské supervize (průběžná kontrola rozsahu, kvality,  termínů a smluvních cen), a to včetně administrativní podpory (průběžný reporting) pověřenému pracovníkovi zadavatele, odpovědnému za realizační fázi investičního záměru.

V rámci PŘV poskytujeme klientům funkcionalitu vlastního aplikačního nástroje (softwarové podpory), který je v rámci přípravy zakázky konfigurován pracovníky poskytujícími PŘV dle specifických potřeb klienta.

Aplikační podpora je využívána pro sdílené sledování a řízení průběhu realizace investičního záměru a jejím prostřednictvím je rovněž řešena administrativní podpora interním pracovníkům klienta v celém průběhu výkonu PŘV.