Cesky Vytisknout tuto stránku

Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

1. obchodní název klienta
Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

2. termín realizace
listopad 2019 až srpen 2020

3. rozsah plnění

  • metodika provádění pasportizace
  • příprava specializované aplikace pro sběr a centralizovanou správu dat
  • zpracování digitální dokumentace skutečného stavu objektů
  • technický pasport objektů
  • nastavení pravidelných revizí a kontrol technických zařízení