Cesky Vytisknout tuto stránku

Evidence movitého i nemovitého majetku

Pod pojmem evidence majetku rozumíme souhrn takových činností, které klientovy umožní mít v každém okamžiku úplný, detailní a transparentní obraz o majetku společnosti.

Výčet činností spojených s evidencí majetku:

  • pasportizace majetku
  • zapisování nově pořízeného majetku nebo jeho technického zhodnocení do operativní evidence majetku (OEM)
  • označování majetku etiketami s čárovým kódem
  • vedení a údržba osobních karet majetku
  • evidování změn umístění a převody majetku mezi jednotlivými nákl. středisky - dokumentace změn v OEM
  • příprava dokumentace majetku určeného k vyřazení


Našim klientům nabízíme v rámci vedení evidence majetku rovněž možnost poskytnutí specializované aplikace pro vedení operativní evidence se vzdáleným on-line přístupem.