Cesky Vytisknout tuto stránku

Pasportizace movitého i nemovitého majetku

Pasportizace je činnost směřující k získání komplexního souboru ověřených informací o aktuálním stavu spravovaného majetku. Tento soubor informací umožňuje správci jeho efektivní využití a plánování nákladů na jeho údržbu a obnovu. Specifikace rozsahu pasportizace je prováděna vždy na míru objednateli a vychází z účelu a předpokládaného využití získaných dat.

Výčet činností spojených s pasportizací majetku:

  • příprava souboru výchozích dat
  • fyzická obhlídka - sběr informací
  • zpracování typového katalogu pasportizovaného majetku
  • zpracování kompletní sady výkresové dokumentace zachycující aktuální stav
  • zpracování výsledků obhlídky do databázového systému