Cesky Vytisknout tuto stránku

Inventarizace majetku – periodické i mimořádné

 

Inventarizací rozumíme odsouhlasení skutečného stavu majetku a závazků se stavem zachyceným v účetnictví a vyhotovení návrhů na vypořádání zjištěných inventarizačních rozdílů.

Inventarizace zahrnuje zpravidla následující soubor činností:

  • zjišťování skutečného stavu majetku a závazků = inventura
  • vyhotovení inventurních soupisů
  • vyhotovení zprávy z průběhu inventury - vyčíslení rozdílů mezi skutečným a účetním stavem, objasnění příčin rozdílů
  • návrh na vypořádání zjištěných rozdílů