Cesky Vytisknout tuto stránku

Konzultační činnost - nastavení projektu

Své rozsáhlé zkušenosti z předchozích realizací poskytuje naše společnost svým klientům v rámci konzultačních aktivit.

Dílčí okruhy nabízené v rámci konzultační činnosti:

  • odhad nákladů na realizaci projektu a komplexní harmonogram činností
  • komunikační strategie projektu
  • koncepce budoucího provozu budovy
  • funkční koncept budovy