Cesky Vytisknout tuto stránku

Komplexní relocation management

V rámci této činnosti zabezpečujeme pro klienta nastavení a provedení celého procesu relokace s minimálním dopadem na činnost zaměstnanců. V přípravné fázi relokace provádíme koordinaci všech dotčených subdodavatelů, kteří se podílejí na realizaci budoucího pracovního prostřadí. V realizační fázi se pak jedná v podstatě o přemístění dotčených provozů ze stávající na plánovanou lokalitu (osob a souvisejícího materiálu).

Obvyklé složky této činnosti:

  • stanovení rozsahu nezbytné součinnosti ze strany klienta
  • fázování procesu relokace
  • provoz CAFM aplikace pro dobu trvání kontraktu
  • datové naplnění a průběžná aktualizace databáze v CAFM aplikaci (spaceplány, zaměstnanci, zasedací pořádek a dotčený majetek
  • sběr individuálních požadavků od interního klienta a jejich zapracování do řídící databáze
  • popis stěhovacího procesu - Snímek stěhovací fáze
  • nastavení režimu přesunu podpůrných služeb interního klienta
  • komplexní harmonogram relokace
  • harmonogram vlastního stěhování osob a majetku
  • personalizovaná komunikace směrem k stěhovaným zaměstnancům