Cesky Vytisknout tuto stránku

Projektový audit

Cílem projektového auditu je přezkoumání a vyhodnocení aktuálního stavu realizace projektu, zjištění míry shody s plánem a identifikace silných a slabých stránkách a příležitostí ke zlepšení.

Na základě těchto výstupů lze zvýšit celkovou efektivitu projektu a to zejména efektivnější alokací zdrojů, eliminací projektových rizik, optimalizací harmonogramu, nebo zvýšení kvality projektového týmu. Synergickým efektem všech těchto opatření mohou být i finanční úspory.

Zajišťované činnosti:

  • posouzení kvality procesu řízení projektu a ověření zda v průběhu přípravy a realizace byla dodržena pravidla a principy projektového řízení
  • ověření souladu dosažených výstupů projektu s plánovanými výstupy a věcným záměrem projektu
  • přezkoumání účelnosti a kvality dokumentace projektu jako celku
  • dentifikace projektových rizik a doporučení na jejich optimalizaci
  • zpracování auditní zprávy včetně příloh