Cesky Vytisknout tuto stránku

Skanska

1. obchodní název klienta
Skanska Reality a.s.

2. termín realizace
2008 - 2009

3. rozsah plnění

  • nastavení projektu
  • odhad nákladů a harmonogram činností
  • komunikační strategie
  • koncepce budoucího provozu budovy
  • pasportizace mobiliáře
  • konzultační činnost při tvorbě projektu interiéru
  • komplexní relocation management - HQ Opatov