Cesky Vytisknout tuto stránku

Spacepanning - studie rozložení ploch

Pod pojmem spaceplanning je zahrnut souhrn činností, který je ve svém konečném důsledku určující pro realizaci pracovního prostředí klienta. Jedná se o zpracování studie členění prostoru na jednotlivá oddělení a pracoviště.
Funkční řešení vychází vždy z vnitřní organizační struktury, provozních podmínek klienta. Respektuje technické, stavební a prostorové parametry budovy pro níž je spaceplanning řešen.
Cílem je návrh funkčního a uživatelsky přívětivého pracovního prostředí s ohledem na osvětlení a akustiku pracoviště odpovídající požadavkůmna zdravé pracovní prostředí. Zároveň musí tento nárvh zohledňovat koncepční požadavky definované firemní kulturou klienta.

Obvyklé složky výkresové dokumentace zpracovávané v rámci této činnosti:

  • zóny podle kategorií
  • interiérové příčky
  • mobilář - typový nábytek
  • vestavěný (atypový) nábytek
  • nášlapná vrstva podlahy
  • stěny podle povrchů
  • květiny
  • položkový kusovník - podklad pro objednávku 
  • systém číslování místností a kódování pracovních míst


V případě požadavku klienta bývá součástí nabídky komplexní služby rovněž zpracováváno posouzení využitelnosti stávajícího mobiliáře, jeho pasport a katalogizace.