Cesky Vytisknout tuto stránku

Správa majetku

Našim klientů nabízíme v oblasti správy hmotného majetku zejména  následující ucelené balíčky služeb.


1. Pasportizace movitého i nemovitého majetku

2. Evidence movitého i nemovitého majetku

3. Inventarizace majetku – periodické i mimořádné

4. Údržba a opravy majetku

5. Zavádění systému značení čárovým kódem