Cesky Vytisknout tuto stránku

Zavádění systému značení čárovým kódem

 

Jedná se o jednorázové opatření, které zásadním způsobem zvyšuje operativnost při využití a správě majetku, zrychluje provádění inventur (tím snižuje náklady nutné na jejich provedení).

Proces zavedení systému značení majetku etiketami s čárovým kódem sestává zejména z následujících činností:

  • analýza stávající databáze majetku
  • návrh metodiky označování lokalit (budovy, podlaží, místnosti, pracovní místo)
  • návrh metodiky označování majetku
  • fyzické označení jednotlivých lokalit etiketami s čárovými kódy a případně i sdalšími informacemi (číslem místnosti, logem zákazníka, apod.)
  • fyzické označení veškerého evidovaného majetku etiketami s čárovými kódy dle jednotné metodiky
  • vytvoření záznamu o umístění veškerého evidovaného majetku v rámci definovaných lokalit
  • vytvoření záznamu o dalších skutečnostech dle požadavků klienta (výrobní číslo, ...)
  • zpracování výsledků do klientem požadované elektronické podoby, vytvoření signovaných evidenčních soupisů (dílčích inventurních seznamů)