Cesky Vytisknout tuto stránku

UniCredit Bank

1. obchodní název klienta
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2. termín realizace
2008 - dosud

3. rozsah plnění

  • vedení evidence majetku
  • konzultační činnost
  • inventarizace hmotného majetku
  • katalogizace souboru uměleckých děl
  • pasportizace kompletního portfolia budov včetně dodávky specializované aplikace pro sběr a centralizovanou správu dat