Cesky Vytisknout tuto stránku

Údržba a opravy majetku

Jedná se o soubor činností zabezpečujících efektivní a hospodárné využití majetku po celou dobu jeho životního cyklu.

Výčet činností spojených s údržbou a opravami majetku:

  • provádění nutných souvisejících stavebních prací
  • realizace relokací pracovišť
  • pravidelná údržba
  • opravy, revize - plánování a řízení procesů
  • servisní zakázky
  • požadavky na služby a zboží
  • komunikace s dodavateli
  • administrace a reporting procesů