Cesky Vytisknout tuto stránku

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

1. obchodní název klienta
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

2. termín realizace
květen až říjen 2012

3. rozsah plnění

  • metodika provádění pasportizace
  • příprava specializované aplikace pro sběr a centralizovanou správu dat
  • pasportizace budov