BIM v praxi správy budovy

26.09.2022

Důležitou oblastí práce naší firmy jsou jednorázové (ad hoc) úlohy prostorové analýzy a projektového řízení související s rozvojem a údržbou administrativních a komerčních budov a komplexů. Po ukončení projektu reorganizace či rekonstrukce se často naskytne otázka, jak účelně využít takto získaná data a informace pro následnou správu budov a zařízení.

Pro uspořádání prostorových a objektových dat - aby bylo možno je uložit v databázi - jsme používali nejprve vlastní metodiku, později jsme aplikovali standard COBie (Construction Operations Building information exchange). Objektový model budovy je tedy přirozenou součástí našich řešení.

Aktuální důraz na digitalizaci stavebního průmyslu pomocí metod BIM nám proto není nijak cizí. Naopak: ostře vnímáme mezeru mezi obecným vnímáním 3D modelu pro realizaci stavby a tím, co požaduje správa budov.

Mezinárodním standardem pro výměnu BIM dat je souborový IFC formát. Je velmi široce definovaný tak, aby uspěl v požadavcích koncových uživatelů ve všech aspektech tohoto odvětví. COBie lze považovat za jeho podmnožinu (filtr).

Současný stav:

Současné zavedené systémy pro správu a údržbu budov (FM systémy) byly vyvíjeny po desítky předchozích let a teprve v poslední době se postupně přizpůsobují BIM metodám. Přitom shledávají, že informace obsažené v disponibilních IFC souborech jsou - mírně řečeno - nedostatečné.

Důvod je zřejmý: prakticky jediným zdrojem dat pro BIM (a tedy výměnný IFC soubor) je projektant a jeho CAD aplikace, primárně určená pro návrh konstrukčního řešení budoucí stavby. Export do 3D modelu je zpravidla nástavba k tomuto řešení, export do výměnného formátu IFC je téměř vždy nástavba k této nástavbě.

Kvalita informací v IFC souboru tomu pak zcela odpovídá, protože obsahuje: 

  • dostačující data pro zobrazení 3D modelu pro vizualizaci i pro detekci prostorových kolizí
  • naprosto nedostačující data negeometrického charakteru jak po stránce struktury, tak obsahu.

Příčiny?

1. Projektant tvoří projekt - design a konstrukci. To ho zajímá, to ho baví, to umí. Doplňky pro tvorbu interních struktur IFC, klasifikací a dodatečných textových informací jsou mu cizí, odvádějí ho od tvořivé práce. Po dokončení projektu ztratí často kontrolu nad realizací - prováděcí detail si řeší subdodavatel podle svého.
Zpětná vazba je nekomplexní, pokud vůbec je.

2. Kolaudace je cílový bod projektanta i dodavatele stavby. Předání díla uživateli, aktuální model, informace o technologických zařízeních, prvcích vybavení, jejich dokumentech, záručních listech - to vše se do modelu zpravidla nepromítne, protože chybí čas, prostředky a vůle. A pokud nechybí, vrací se tento úkol k projektantovi a k doplňkům IFC, kasifikací atd - viz předchozí odstavec, motivace mizerná, kvalita mizerná.

Řešení?

Málokdy se hledá, protože scénáře požadavků na kvalitní výměnný soubor IFC nejsou zpravidla definány příliš důrazně a uživatel BIM má malý vliv na to, jaký model mu bude dodán. Pokusme se hledat možná východiska v příštím článku.