Blog

Blog

Důležitou oblastí práce naší firmy jsou jednorázové (ad hoc) úlohy prostorové analýzy a projektového řízení související s rozvojem a údržbou administrativních a komerčních budov a komplexů. Po ukončení projektu reorganizace či rekonstrukce se často naskytla otázka, jak účelně využít takto získaná data a informace pro následnou správu budov a...

Zkratka BIM (Building information modelling) se v diskuzích o budoucnosti stavebního průmyslu objevuje stále častěji. Jakési magické datum v příštích letech bude stanovovat zákonnou povinnost užití této metody u větších (a státních) zakázek. Zvýšené náklady na přípravu 3D modelu se oddůvodňují mimo jiné možností opakovaného využití těchto dat po...