Blog

Blog

V posledních měsících nás několik našich klientů oslovilo s požadavkem o posouzení vhodnosti existujícího BIM modelu pro potřeby správy budovy nebo s žádostí o definici pravidel, vedoucích k maximální využitelnosti obsažených informací (grafických a zejména negrafických), pro modely připravované.

SlimBIM

02.04.2023

Proč tenký nebo lépe štíhlý BIM?

CDE (společné datové prostředí) - je velkým hitem pro různé producenty počítačových aplikací. Velká korporátní řešení (Dalux, Atodesk Construction Cloud ...) ponechme zatím stranou, v tomto článku nás zajímají spíše low endová řešení.

V úvodu do problematiky zavádění BIM modelování jsme si popsaly základní milníky v tvorbě efektivního, tedy využitelného, modelu. Dnes si představíme klíčové vlastnosti výměnného modelu a zmíníme důležité procesní fáze, které nás při jeho tvorbě čekají.

Formalizované zavádění metody BIM definuje řadu postupů, rolí a funkcí, jejichž prostřednictvím se to vše má realizovat. Princip je přitom jednoduchý:

Nejlepší možný IFC obsahuje pouze relevantní informace. Při jakékoli výměně informací potřebuje příjemce pouze určitý soubor informací. Pokud výměna obsahuje více informací, budou dodatečné informace příjemcem jednoduše ignorovány. A co je ještě horší, zbytečné informace mohou způsobit zbytečné technické problémy, od extrémních velikostí souborů až...

Důležitou oblastí práce naší firmy jsou jednorázové (ad hoc) úlohy prostorové analýzy a projektového řízení související s rozvojem a údržbou administrativních a komerčních budov a komplexů. Po ukončení projektu reorganizace či rekonstrukce se často naskytne otázka, jak účelně využít takto získaná data a informace pro následnou správu budov a...