Blog

Blog

SlimBIM

02.04.2023

Ne každý má chuť a prostředky k tvorbě informačního modelu budovy (BIM) klasickými prostředky tj. volbou některého korporátního CAD systému.

CDE (společné datové prostředí) - je velkým hitem pro různé producenty počítačových aplikací. Velká korporátní řešení (Dalux, Atodesk Construction Cloud ...) ponechme zatím stranou, zajímají nás spíše low endová řešení .

Formalizované zavádění metody BIM definuje řadu postupů, rolí a funkcí, jejichž prostřednictvím se to vše má realizovat. Princip je přitom jednoduchý:

Důležitou oblastí práce naší firmy jsou jednorázové (ad hoc) úlohy prostorové analýzy a projektového řízení související s rozvojem a údržbou administrativních a komerčních budov a komplexů. Po ukončení projektu reorganizace či rekonstrukce se často naskytne otázka, jak účelně využít takto získaná data a informace pro následnou správu budov a...

Zkratka BIM (Building information modelling) se v diskuzích o budoucnosti stavebního průmyslu objevuje stále častěji. Jakési magické datum v příštích letech bude stanovovat zákonnou povinnost užití této metody u větších (a státních) zakázek. Zvýšené náklady na přípravu 3D modelu se oddůvodňují mimo jiné možností opakovaného využití těchto dat po...