Blog

Blog

BIM Bridge je sada utilit, které umožňují převod negrafických informací IFC modelu do formátu COBie.

Dalším krokem našeho úsilí v oblasti zpracování a analýzy IFC souborů bylo vytvořit jednoduchou cloudovou aplikaci sestavenou na základě znalostí dokumentace a s použitím dostupných částí kódu knihovny IFC.JS (popsané v předchozích článcích).

V posledních měsících nás několik našich klientů oslovilo s požadavkem o posouzení vhodnosti existujícího BIM modelu pro potřeby správy budovy nebo s žádostí o definici pravidel, vedoucích k maximální využitelnosti obsažených informací (grafických a zejména negrafických), pro modely připravované.

SlimBIM

02.04.2023

Proč tenký nebo lépe štíhlý BIM?

CDE (společné datové prostředí) - je velkým hitem pro různé producenty počítačových aplikací. Velká korporátní řešení (Dalux, Atodesk Construction Cloud ...) ponechme zatím stranou, v tomto článku nás zajímají spíše low endová řešení.

V úvodu do problematiky zavádění BIM modelování jsme si popsaly základní milníky v tvorbě efektivního, tedy využitelného, modelu. Dnes si představíme klíčové vlastnosti výměnného modelu a zmíníme důležité procesní fáze, které nás při jeho tvorbě čekají.

Formalizované zavádění metody BIM definuje řadu postupů, rolí a funkcí, jejichž prostřednictvím se to vše má realizovat. Princip je přitom jednoduchý: