IFC praxe IV. - BIM App

30.06.2024

Dalším krokem našeho úsilí v oblasti zpracování a analýzy IFC souborů bylo vytvořit jednoduchou cloudovou aplikaci sestavenou na základě znalostí dokumentace a s použitím dostupných částí kódu knihovny IFC.JS (popsané v předchozích článcích).

Cílem bylo vytvořit především tyto funkcionality:- 

 • úložiště IFC souborů s možností snadného uploadu a downloadu IFC souborů
 • parser IFC kódu s výstupem do JSON struktur a možnost jejich stahování
 • prohlížečku modelů s těmito vlastnostmi:
  - zvýraznit konkrétní element a zobrazit jeho atributy i properties
  - zobrazit vodorovné i svislé řezy modelem
  - zobrazit jednotlivá podlaží
  - aktivovat prohlížečku v samostatném či vloženém okně (IFRAME) a parametricky ovládat zobrazení jednotlivých podlaží či vybraných elementů
 • API pro schopnost provádět tyto úkony přímo z FM aplikace

Takto se nám podařilo získat:

 • jednak webový nástroj pro archivaci, správu a prohlížení IFC souborů
 • ale též sadu API, kterými lze všechny potřebné funkce provádět z prostředí dalších webových aplikací a touto cestou snadno integrovat schopnosti práce s IFC soubory, a to jak analýzy negrafických informací, tak prohlížečku modelů budovy i jednotlivých podlaží.

Zde několik ukázek aplikace

Viewer
Úložiště souborů
Struktura negrafických informací
Konverze