Co nabízíme

 

Veškeré naše kompetence směřují k vytvoření podmínek pro efektivně řízenou správu budov


Nabízíme více než 20 let zkušeností v oblasti správy budov, které chceme, společně s našimi zákazníky, využít pro vytvoření obecně akceptovatelných podmínek pro přirozenou spolupráci všech účastníků životního cyklu budovy, efektivně využívajících BIM.


 

Expertní služby

ServicePass

Revize/kontroly

Udržba

Incidenty


Expertní služby

Projektové řízení, projektový audit

 • Služby koordinátora relokací
 • Provádění inventur hmotného majetku
 • Projektové řízení výstavby
 • Studie proveditelnosti
 • Ekonomické posouzení investic
 • Provádění projektových auditů
 • Služby technického dozoru investora

ServicePass

Digitální model budovy pro FM

 • Klasifikační systém pro zatřídění BIM komponent
 • Extrakt BIM modelu pro potřeby FM - Slim BIM
 • Auditovatelný systém tvorby digitálního dvojčete budovy - ServcicePASS
 • Předpis dokumentačních povinností pro instalovaný VTZ
 • Předpis pravidelných servisních úkonů dle uživatelské dokumentace k TZB

Revize/kontroly

Dokumentační povinnosti vlastníka/provozovatele

 • Klasifikační systém VTZ
 • CleverFM - aplikační podpora pro časové řízení revizí a kontrol
 • Sdílená Kniha revizí a kontrol
 • Systém řízení identifikovaných závad
 • Předdefinované sady dokumentace pro kontrolní orgány

Údržba

Pravidelné servisní úkony

 • Klasifikační systém pro zatřídění technických zařízení
 • CleverFM - aplikační podpora pro nastavení servisních předpisů, časové řízení a dokumentaci provedených úkonů
 • Možnost lokalizace komponent v půdorysu podlaží
 • Systém řízení identifikovaných závad
 • Automatická tvorba provozní dokumentace

Incidenty

Požadavky, závady, havárie

 • CleverFM - aplikační podpora pro zachycení požadavků či hlášení poruch nebo havárií, sledování workflow jednotlivých incidentů a dokumentace provedených úkonů
 • Možnost lokalizace incidentů v půdorysu podlaží
 • Systém řízení závad identifikovaných při provádění revizí/kontrol a pravidelné údržby