SlimBIM

02.04.2023

Proč tenký nebo lépe štíhlý BIM?

Ne každý má chuť a prostředky k tvorbě informačního modelu budovy (BIM) klasickými prostředky tj. volbou některého korporátního CAD systému.

Metoda SlimBIM nabízí alternativní postup, jak k vytčenému cíli dospět rychle a efektivně. Bez náročných CAD programů: on-line ve webovém prostředí prohlížeče, klidně i ve smartphonu.

Základem je struktura

Mezinárodní standard pro výměnu informací o stavbě budov (COBie) představuje jednoduchý a jednoznačný předpis týkající se správy informací o budovách, prostorách a vybavení.

Jeho výchozí forma - sada plochých tabulek, konvence pojmenování a vazeb - je výhodná pro uložení do SQL databáze.

Východiskem je 2D

Standard COBie nepředepisuje dostatečnou podporu grafiky - pro tabulkový model to ani nemělo smysl.

Využili jsme tedy některé základní postupy a prvky (Simple Features) obvykle využívané v GIS (Geographic Information System) aplikacích: pojmenované body, polyčáry a polygony.

Simple Features mají svůj vlastní značkovací jazyk WKT (Well-known text). Výhodou WKT je podpora ve všech současných SQL databázích.

Databáze standardu COBie vybavená vektorovou WKT grafikou je skvělým řešením pro řadu FM aplikací. Všechny internetové prohlížeče v současnosti obsahují interní podporu SVG (Scalable Vector Graphics)

Do cíle se 3D

Nejrychlejší cesta ke 3D modelu je rozšířit existující plošné objekty (x,y) o třetí souřadnici (x,y,z).

Z polygonů reprezentujících půdorysné obrysy zdí tak vzniknou hranoly. Pokud obsahují příslušné parametry, mohou naznačovat i materiálové a konstrukční prvky (okna, dveře, prosklené příčky).

Podobně lze nastavit i prvky interierového vybavení a technických zařízení. Prostorové modely prvků lze dodatečně vylepšovat a precizovat.

U všech internetových prohlížečů lze v současnosti využít javascriptovou podporu X3D (Extensible 3D) grafiky a získat tak interaktivní 3D zobrazení bez nutnosti stahování pluginů či jiných externích komponent.

Případová studie - rozsáhlá administrativní budova

Administrativní budova, ve které je cca 2000 pracovních míst. Tento test měl ověřit výkon systému při správném nastavení LOD (stupeň podrobnosti v porovnání v velikostí IFC souboru). 

Kompatibilita s "velkými" BIM systémy byla ověřena importem do aplikace Dalux