BIM a životní cyklus budovy

19.08.2022

Zkratka BIM (Building information modelling) se v diskuzích o budoucnosti stavebního průmyslu objevuje stále častěji. Jakési magické datum v příštích letech bude stanovovat zákonnou povinnost užití této metody u větších (a státních) zakázek. Zvýšené náklady na přípravu 3D modelu se oddůvodňují mimo jiné možností opakovaného využití těchto dat po celý životní cyklus budovy.

Je tomu opravdu tak?

BIM model je dodáván formou IFC datového souboru. Pokusili jsme se získat a analyzovat obsah dostupných příkladů. Není to snadná práce, protože popis struktury IFC souboru je sice dostupný, ale značně komplikovaný.

Nicméně pravidla jsou jasná: jeden IFC soubor obsahuje jednu stavbu (budovu) rozdělenou na podlaží a prostory (místnosti), tj prosorovou strukturu. Dále obsahuje popisy jednotlivých prvků (objektů). Pro každý prvek by měla být k dispozici komplexní informace v závazné struktuře:

  • pojmenování a popis prvku
  • zatřídění (klasifikace)
  • kvantifikace (rozměry, ploch, objem)
  • sada popisů vlastností (property setů) podle typu prvku
  • popis materiálů
  • umístění (lokalizaci) ve formě souřadnic a úhlů natočení
  • popis tvaru (geometrie)

Praxe ukazuje, že většina modelů obsahuje pouze data pojmenování, umístění a tvaru. Některé modely neobsahovaly ani popis prostorové struktury (dělení na místnosti), třebaže šlo o bytové či administrativní objekty.

Závěr: 

Surová data, která obsahuje typický BIM model v podobě IFC souboru jsou pro využití v provozní fázi životního cyklu budovy stěží použitelná, protože obsahují pouze minimum údajů o kvantifikaci a prakticky žádné údaje o vlastnostech technických zařízení. Často nejsou k dispozici vůbec žádná data o vybavení, neboť model obsahuje pouze stavební konstrukce.

Čeká nás všechny ještě hodně práce, než si to všechno doladíme ...