Nejlepší možný IFC

26.09.2022

Nejlepší možný IFC obsahuje pouze relevantní informace. Při jakékoli výměně informací potřebuje příjemce pouze určitý soubor informací. Pokud výměna obsahuje více informací, budou dodatečné informace příjemcem jednoduše ignorovány. A co je ještě horší, zbytečné informace mohou způsobit zbytečné technické problémy, od extrémních velikostí souborů až po úplné selhání při pokusech o následné použití informací.

Nejlepší možný IFC obsahuje pouze spolehlivé informace. Vyměňované informace ztrácejí hodně na své hodnotě, pokud jim příjemce nemůže důvěřovat. Míchání spolehlivých a nespolehlivých informací ve stejné výměně také narušuje důvěru v informace, které by skutečně byly spolehlivé. Měly by být respektovány dohody specifické pro projekt, jako jsou konvence pojmenování, neměly by existovat žádné výchozí hodnoty a informace by měly přesně reprezentovat aktuální stav návrhu.

Nejlepší možný IFC je normalizovaný (dobře strukturovaný). Jako standard je IFC poměrně flexibilní a obvykle existuje mnoho různých způsobů, jak zakódovat stejné informace v modelu IFC. Na druhou stranu má každá výměna přijímající aplikaci a výměna nemá žádnou skutečnou hodnotu, pokud přijímající aplikace nemůže úspěšně importovat vyměněný IFC model. To znamená, že požadavek na podrobnou strukturu IFC výměny v konečném důsledku definují skutečné možnosti přijímající aplikace.