Naše mise

BIM jako přirozený partner správy budov.

Naší misí je vytvoření obecně akceptovatelných podmínek pro přirozenou spolupráci všech účastníků životního cyklu budovy efektivně využívajících BIM.