Naše vize

Zohlednění potřeb FM již v projekční přípravě

Naší vizí je vytvoření obecně akceptovatelných podmínek pro přirozenou spolupráci všech účastníků životního cyklu budovy efektivně využívajících BIM.


Součástí realizace stavby je doplnění BIM modelu o parametry potřebné pro efektivní správu budovy

Chceme nabídnout zákazníkům dohled nad přenosem modelu mezi projektantem a dodavatele stavby tak, aby byla zabezpečena jednotná klasifikace prostor a komponent, která v následných krocích umožní efektivní doplnění datového modelu o klíčové parametry a uživatelskou dokumentaci.


FM konzole, aneb přenos uživatelské dokumentace TZB do BIM modelu.

Souběžně s výstavbou budovy zajišťovat přenos uživatelské dokumentace všech položek TZB do datového modelu reprezentujícího skutečné provedení stavby. Tento proces je nezbytný pro správné a úplné nastavení následného procesu pravidelné údržby prováděné FM providerem.

 

Soft landing, aneb zjednodušení grafické reprezentace BIM modelu pro potřeby CAFM a IWMS

Zabezpečit zjednodušení grafické reprezentace modelu budovy, který je tvořen v rámci projekční přípravy tak, aby došlo k optimalizaci jeho datové náročnosti s ohledem na potřeby správy nemovitostí a jeho využití v CAFM a IWMS systémech.