Chytrá správa budov

Expertní servis v oblasti správy nemovitostí

Poslední články z blogu

Názory a zkušenosti z naší komunity

V posledních měsících nás několik našich klientů oslovilo s požadavkem o posouzení vhodnosti existujícího BIM modelu pro potřeby správy budovy nebo s žádostí o definici pravidel, vedoucích k maximální využitelnosti obsažených informací (grafických a zejména negrafických), pro modely připravované.

SlimBIM

02.04.2023

Proč tenký nebo lépe štíhlý BIM?

CDE (společné datové prostředí) - je velkým hitem pro různé producenty počítačových aplikací. Velká korporátní řešení (Dalux, Atodesk Construction Cloud ...) ponechme zatím stranou, v tomto článku nás zajímají spíše low endová řešení.